Djur, natur & miljö


Studiecirkel Häst.

Vi träffas tre kvällar och läser Peder Fredrikssons bok om sin historia, sina hästar, hans tankar och planer hur man hanterar en häst till framgång och hållbarhet.

Varje kväll inleds med en föreläsare i hästverksamhet.

Veterinär Johanna Habbe pratar om hästars problem, skador och hälsovård och svarar på frågor.
Tisdag den 19 november 18.30

Maria Hjelm Nilsson som är ansvarig för LRF Sydosts Hästföretagande
informerar om hur LRF arbetar för bättre förutsättningar för hästnäringen, om hästnäringen i siffror och gör en försiktig framtidsspaning. Hon tar upp en del om byggnation och renovering av stallar, hästar och allemansrätt, gödselhantering m m
Onsdag den 27 november kl 18.30

Ellinor och Matilda Magnusson
Berättar om sin hästhistoria, sin satsning på eget hästföretagande, problem och lösningar och sina framgångar inom dressyren. Ellinor berättar om sin utbildning till häst-fysioterapeut.
Onsdag den 4 december kl 18.30

Kaffe/te/saft och fralla 20 kr, som var och en betalar.
et: Ellinor och Matilda Magnusson, hästterapeuter, berättar om sin utbildning och verksamhet.