Musik, teater

Minnenas Teater är en metodik som använder de medverkandes minnen för att skapa teater. Denna process kan stimuleras av så kallade minnesväckare som kan vara ting av olika slag, foton, texter, musik förknippade med minnet.

Kursbeskrivning
Genom improvisationer omvandlas minnena till teater. Vi riktar oss till verksamma inom amatörteatern, speciellt seniorteatern, men även till personer som i sitt yrke eller på sin fritid arbetar med äldre människor och som vill lära sig att leda grupper med metoden, exempelvis till dig som arbetar som aktivitetsansvarig inom äldreomsorg och demensvård och till dig som anordnar aktiviteter för pensionärer i olika sammanhang. Arbetet med Minnenas teater startade i England och har sedan spritt sig till drygt 20 europeiska länder.
I Sverige har ett projekt genomförts kring metodiken, läs gärna mer här.

Kursledare
Ingrid Fogelvik, konstnär och sjuksköterska, har en gedigen erfarenhet av kreativt arbete med barn bl.a manifesterat i ett större kulturprojekt med Vår teater i Stockholm under 90 talet. På 2000- talet har I.F bl.a arbetat med uttryckande konstterapi i cancervården.
2017 utbildades I.F i Minnets teater under ledning av Pam Schweitzer verksam i England och vår tids främsta auktoritet inom " Reminiscence Theatre".
2019 vidare utbildades I.F på det tyska centret för Minnets Teater i Berlin, Theater der Erfahrungen.

Lokal
SV Kronoberg, Smedjegatan 3B, Växjö

Tid
Lördag 8 september kl. 10:00 – 18:00 med uppehåll för lunch och fika
Söndag 9 september kl. 10:00 – 17:00 med uppehåll för lunch och fika
Pris: 1 500:- per person inkl. fika och lätt lunch