Hundkurs / Personspår och sök

Hundkurs / Personspår och sök

Djur, natur & jakt


PERSONSPÅR OCH SÖK

En kurs i personspår och personsök. Vi riktar in hundens spårintresse på spår vi lagt och jobbar tillsammans mot spårslut. Ni lär er om hundens luktsinne, vindar, underlag, terräng och liggtider. Vi tränar även personsök, kalibrerar om nosen att gå på luftburen vittring och söka upp försvunna personer.
Spår- och sökarbete är ett nöje för förare såväl som hund. Rejält uttröttande för de fyrbenta. Hundens favorit! Passar alla hundar, ifrån bichoner till bullmastiffer! Instruktören har tillstånd från jordbruksverket för användning av animaliska biprodukter i undervisningsändamål, enlilgt artikel 17 (EG) nr 1069/2009

Antal timmar: 5,5 tim praktik
Pris: 1450 sek inklusive kursmaterial
Plats: Elljusspåret, Skogskyrkogården Åseda
Datum: 5/5 kl. 10:00-12:00
19/5 kl. 10:00-12:00
2/6 kl. 10:00-11:30