Hantverk & konst

Vill du utveckla dina grundläggande kunskaper om imitationsmålning? Då är detta cirkeln för dig! Startar vid fulltecknad grupp.

Förr var det vanligt att man imiterade ett material på en annan yta, t ex väggar målades som marmor och man målade furumöbler så de skulle likna mahogny, valnöt eller något annat exklusivt material.

Detta är en cirkel där du får lära dig fördjupa dig i tekniken, bl a:
- Falska speglar, beslag, m m
- Allmogemålning
- ”Näva”-målning

Med hjälp av filmjölk, oljor och pigment kan man få vilken yta som helst att likna trä eller sten.

Ulf Larsson har lång erfarenhet av äldre måleritekniker och restaurerar gamla miljöer likaväl som att förvandla en ny till gammal stil. Dekorationsmålning och byggnadsvård hänger intimt ihop. Målaren förr målade dörrar och luckor så de liknade ädelt trä likaväl som att imitera väggar och detaljer i inredningen så de liknade dyrbar marmor. En gammal miljö ska man vara rädd om - Ulf ger gärna råd om hur man enklast bibehåller den.