Djur, natur & miljö

Kronobergs läns biodlarförbund inbjuder till en träff där vi går igenom SBR:s honungsbedömningsreglemente.

Program
Förutom genomgång av reglementet ges också information om tävlingen Kronobergs läns bästa honung 2021.

Här hittar du alla dokument om honungsbedömingsreglementet

Kvalitetskommittén i SBR har på uppdrag av Riksförbundsmötet 2017 och 2019 och med stöd av förbundsstyrelsen arbetet fram ett nytt reglemente för våra honungsbedömningar. Det nya reglementet gäller från och med 2020.

Medverkande
Ingvar Johansson och Peter Robrandt, Kronobergs läns biodlarförbund.

Anmälan
Välkommen med anmälan senast den 26 april.