Djur, natur & miljö

16 juni kl. 14.30
BIODLING
Kommunalråd Elizabeth
Peltola klipper bandet och ordföranden i Älmhults
Biodlarförening, Göran
Johnsson, medverkar. Plats:
Trädgården