Djur, natur & miljö

Jaktledaren spelar en central roll under jakten. På jaktledaren vilar inte bara ett juridiskt säkerhetsansvar, utan också ansvar för en effektiv och trevlig jakt. Många gånger är jaktledaren också jaktlagets ansikte utåt, mot jaktgrannar och allmänheten. Jaktledaren måste känna till lagar och vilket ansvar han eller hon har – och inte har. Ibland är gränserna svåra att dra.

Kursinnehåll
• Jaktledarens roll och ansvar
• Planering av jakt
• Jaktlagstiftning
• Etik, moral och attityder
• Säkerhetsarbete
• Vapen och skytte

Förutom att ha kontroll på jakten så att den sker på ett säkert och bra sätt vid olika former av gemensamhetsjakt ska jaktledaren också ha kunskap om lagar och regelverk. Det är också jaktledaren som genom sitt uppträdande sätter normerna i jaktlaget vad gäller jaktetik och hantering av viltet.

Syftet med utbildningen är att deltagarna efter genomgången kurs ska ha kunskaper om jaktledarens roll i ett jaktlag.

Jaktledarutbildning är en bra och viktig utbildning för dig som ingår i ett jaktlag eller skall vara jaktledare i ditt jaktlag. Här kan också blivande jaktledare få tips om hur man underlättar arbetet, delegerar ansvar och ökar säkerheten under jakt.

Förkunskaper
Grundkurs, inga förkunskaper krävs.

Kursledare
Kursledare är Dan Johansson, Jägarnas Riksförbund, Distrikt Kronoberg. Kursen genomförs i Jägarnas Riksförbunds regi och i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.

Bra att veta
Anmälan senast den 20 augusti 2022 och anmälan är bindande. Anmälda deltagare kommer att få personlig kallelse till kursen. Reservation för förändringar. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som exempelvis sjukdom eller om deltagarantalet är för lågt.


Utvecklingsmöjligheter
För dig som vill lära dig andra ämnen har Studieförbundet Vuxenskolan - många andra cirklar och kurser - klicka på länken och sök på vår hemsida.

Vi strävar efter att hålla hög kvalité på våra kurser. Grupperna är små och våra ledare erbjuds kontinuerligt ledarutbildning.

Här kan du läsa mer om hur SV Kronoberg arbetar med ekologisk hållbarhet och hur det genomsyrar vår verksamhet.