Djur, natur & miljö

Inbjudan till exkursion på Asa försökspark

Program
Onsdag den 25 augusti 2021 mellan 16:00 och 20:00 besöker vi Asa försökspark. Där träffar vi forskarna Martin Ahlström, Kristina Wallertz och Mikael Andersson som föreläser i fält om möjligheter med några olika utländska trädslag för södra Sverige och kanske Norra Värends skogar samt stormrisker i skogsbruket. Vi kommer också att träffa Claes-Göran Alriksson, Linnéuniversitetet, som föreläser om marklära och ståndortsanpassning. Medverkar gör dessutom Johan Bergh och Harald Säll från Linnéuniversitetet.

Bra att veta
Anmälan om deltagande senast den 18 augusti 2021. Vi kommer att dela in oss i tre grupper och åka runt i egna fordon. Maximalt antal deltagare är 90 personer.

Vi kommer att avsluta kvällen med "After forest" på Asa Herrgård i Odensalen. Klicka på denna länk för att boka mat eller ring 0472-73 91 80.

Exkursionen ingår i projektet "Anpassning av skogsskötseln för att möta klimatförändringar". Projektets syfte är att få en praktisk tillämpning inom privatskogsbruket i södra Sverige baserat på kunskap om klimatets påverkan på skogsproduktionen, skogens klimatnytta och hur man sköter skogen för att minska riskerna för skogsskador.

Projektpartners
Linnéuniversitetet
Studieförbundet Vuxenskolan

Projektfinansiärer
Södras forskningsstiftelse
Jan och Erlands stiftelse

Här kan du läsa mer om hur Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg arbetar med ekologisk hållbarhet och hur det genomsyrar vår verksamhet.