Kustskepparexamen

Kustskepparexamen

Transport

Kustskepparintyget är en påbyggnad på förarintyget. Du lär dig navigering, mörkernavigering, säkerhet ombord, nyttan av GPS, radar och VHF. Du får även lära dig mer om lanternor, fyrar, kompass, bestickföring, kartprojektioner, sjöväder, att ta hänsyn till strömmar mm. Kustskepparintyget är ett krav för att få föra båt större än 12 x 4 m. Kursen ger kunskap för en längre färd utomskärs/till havs.
Kursen leder fram till kustskepparintyget.
Förkunskaper:
Förarintyg och båtpraktik. Deltagaren måste, för att erhålla ett Kustskepparintyg, under kalenderåret ha fyllt minst 15 år och innehaft ett Förarintyg minst en månad samt ha praktisk erfarenhet av förande av fritidsbåt.
Uppskrivning:
Kostnad för uppskrivning tillkommer och betalas vid skrivtillfället till NFB:s representant.
Vi använder kurslitteratur från www.bryggboden.se. Du beställer själv ditt kursmaterial under utbildningsmaterial, SV Kronoberg