Trädgård, hus och hem

Vill du lära dig mer om ogräs, vilka sorter som finns i din trädgård och i dina odlingar, hur du bekämpar ogräs i din ekologiska odling och vilka ogräs som egentligen är ätbara? I den här kursen får du under tre träffar lära dig allt du behöver veta om ogräs. Den tredje och avslutande träffen lagar vi dessutom mat av ogräs och äter den tillsammans!

Kursens innehåll:
4 juni, första träffen
Det första kurstillfället handlar om att lära känna och se skillnad på de olika sorters ogräs vi träffar på omkring oss. Trädgårdsingenjör Johan visar hur man kan se skillnad på ogräs och annat redan i början av växtens utvecklingsstadium.. Vi går igenom de vanligaste ogräsen i Sverige.

11 juni, andra träffen
På träff nummer två lär vi oss mer om hur man tar sig an ogräs i ekologiska odlingar. Vi kollar på vanliga och effektiva metoder att ekologiskt leda kampen mot oönskad växtlighet i grönsakslandet.

18 juni, tredje träffen
Den tredje och sista träffen ägnar vi åt att prata om, samla in och tillaga något gott på ogräs.

Kursledare:
Kursen har två ledare, som likt Jing och Jang visar på två sidor av myntet, Johan framför ogräs som grönsakslandets största fiende och Emil de oönskade örterna som den nyttigaste och billigaste (och kanske till och med godaste?) maten vi har att tillgå.

Johan Aronsson är trädgårdsingenjör med inriktning på odling. Han vill använda sina erfarenheter genom arbete med både småskalig och storskalig ekologisk grönsaksodling för att lära andra den lyckade odlarens hemligheter. Med en kurs i Permakultur i ryggsäcken med en mer holistisk syn på odling och odlingens betydelse i ett hållbart samhälle, både som nödvändiga livsmedel, kulturell förankring men också en återanslutning till jorden och naturen, vill han guida er till en grönare livsstil och jordigare tillvaro.

Emil Alldén är mångsysslare med hjärta för jord och mat. Med utbildning och många års erfarenhet som kock har han odlat fram en kunskapsbank kring det holistiska köket med ett särskilt intresse för närodlat och de vilda växternas plats på tallriken. Odling har alltid varit ett stort intresse för honom och har de senaste decenniet rest runt i världen och lärt sej om trädgårdens olika ansikten. Sedan fyra år tillbaka har Emil även varit odlingslärare och koordinator för odlingar hos Växjöbostäder. Lärarrollen har mer och mer kommit in i hans yrke då han älskar att dela med sej och inspirera andra människor att komma närmare naturen.

Bra att veta
Vi skickar en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post. Cirkeln kräver minst fyra deltagare för att starta.

Vi strävar efter att hålla hög kvalité på våra kurser. Grupperna är små och våra ledare erbjuds kontinuerligt ledarutbildningar

Här kan du läsa mer om hur SV Kronoberg arbetar med ekologisk hållbarhet och hur det genomsyrar vår verksamhet