Media & kommunikation

Kursen är en grundkurs där vi går igenom hur du med hjälp av mätdata från din hemsida och analysverktyget Google Analytics förstår vilka delar av hemsidan som genererar besökare eller från vilken kanal dessa kommer.

Kursinnehåll
Det är viktigt att kunna mäta och se besökarnas resa på hemsidan för att kunna förbättra sidans resultat och användarvänlighet. Med hjälp av Google Analytics kan du se vilka kanaler som besökarna kommer ifrån och hur väl reklamkampanjer eller Facebooks publiceringar fungerar. Har du en webbutik så är Google Analytics ett utmärkt verktyg för att analysera hur bra dina produkter levererar på nätet. Att löpande få rapporter från Google Analytics underlättar besluten om vilka åtgärder du ska göra på hemsidan för att öka ditt resultat.

Med data insamlat av Google Analytics använder vi mementometoden för att ta fram beslutsunderlag. Vi skapar och använder rapporten för att följa upp utfallet av besökarnas beteende och göra hemsidan mer besöksvänlig och öka konverteringsfrekvensen på målsidorna.

Läs mer om kursen på Wordpressutbildningen

Förkunskaper
Kursen är en grundkurs - du behöver inga förkunskaper.

Material
Studiematerialet är din hemsida och verktyget Google Analytics samt det material gruppen tar fram under träffarna.

Kursledare
Ledare Mikael Bexander, Alvesta är certifierad inom respektive ämnesområde.

Utvecklingsmöjligheter
För dig som vill lära dig om WordPress, webbutiker och sociala medier finns ett antal andra kurser du har möjlighet att anmäla dig till.

Bra att veta
Kursen omfattar fyra träffar och tid bör avsättas mellan träffarna för att tillgodogöra sig kursinnehållet så bra som möjligt. Kursen utgår från kursdeltagarnas grundkunskaper och målsättningar för att diskussioner frågor och funderingar ska komma så nära kursdeltagarnas individuella målsättning. Avsteg eller förändringar i arbetsplanen sker efter behov i samråd med kursdeltagare för att uppnå ett bra resultat av uppsatta mål.

Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.

Studieförbundet Vuxenskolan strävar efter att hålla hög kvalité på kurserna. Grupperna är små och våra ledare erbjuds kontinuerligt ledarutbildning.