Hantverk & konst

Inbjudan till en kurs i Linspinning

Kursen avser att väcka intresset för linspinning samt pröva på spinning - antingen på egen spinnrock eller på av föreningen tillhandahållen spinnrock.

Datum och tid: Lördag 23 mars 2019 kl 10.00-15.00.
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Smedjegatan 3, Växjö.
Ledare: Marianne Petersson
Pris: 200 kr/deltagare

Anmälan senast den 10 mars till 070-694 15 87 eller 0470-932 76.

Välkommen!
Smålands Lincentrum