Hantverk & konst

"En får inte springa fortare än att själen hinner med". En workshop för dig som behöver stanna upp och reflektera. Vi använder oss av skapande uttryck såsom yoga, gong och bildarbete.

Kursledare
Ulla Lundegård och Carina Gustafsson

Vi strävar efter att hålla hög kvalité på våra kurser. Grupperna är små och våra ledare erbjuds kontinuerligt ledarutbildning.