Ljusfestivalen på ForrerydLadan 23-24 aug kl 20-24
ForrerydLadan tar över det framgångsrika 10-åriga konceptet ”Konsthändelse- Yttre Vång” som familjen Persson lade ner 2017. I ladan och i den befintliga skulpturparken kring ladan samt i ett ytterligare stort parkområde kommer belysta och lysande konstverk att möta besökarna.
Inne i ladan kommer musik att höras vid olika tillfällen under kvällen. Förtäring kommer att finnas.
Se mer via hemsidan www.forrerrydladan.weebly.com