Trädgård, hus och hem

Fortsättningskurs av "Designa din trädgård där vi går djupare in i växtval, färglära och design. Deltagarnas frågor driver kursens upplägg.