Djur, natur & miljö

Säker Skog, Skogsägarföreningarna, LRF och Vuxenskolan satsar nu på mer röjningsaktivitet! Skogsägare uppmuntras att planera röjningen mot sina egna mål. Att sköta våra skogar är idag en viktig klimatfråga. Att delta i MERSMAK röjning är kostnadsfritt och finansieras av Landsbygdsprogrammet.
Var: Örs församlingshem, Ör
När: 8 april 2019 kl 18.30 - ca 21.00
Anmälan senast den 5 april 2019.