Hantverk & konst

Den här studiecirkeln vänder sig i första hand till dig som har varit med på någon av Malin Ekhults Mönster-kurser. Tanken är att vi träffas en gång i veckan och var och en jobbar med sitt skapande, samtidigt som vi umgås. Malin kommer också att vara med i den här gruppen.
Du är välkommen att utforska ditt skapande, t.ex. jobba med akvarell. Var och en tar med sig det material som man behöver. Vi får använda papper och kopieringsmaskin på SV.