Motorsågskörkort

Motorsågskörkort

Djur, natur & jakt

Ny lag från 1 januari 2015 krav på Motorsågskörkort om du jobbar i annans skog. Bli säkrare, smartare, effektivare, ökad kunskap leder till minskad olycksrisk. En uppkörning ingår i avgiften.