Djur, natur & miljö

Kursen ger dig de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att klara ett säkert och effektivt arbete med Motorsåg.

Kursinnehåll
Ökad kunskap leder till minskad olycksrisk. Vi träffas mycket ute i skogen och i en rymlig verkstad. Planering av träffarna och upplägget sker vid första sammankomsten.

Material
Vi använder kurslitteratur som heter "Motorsågskörkort", som är framtaget av Skogsstyrelsen, Säker skog samt Studieförbundet Vuxenskolan.

Kursledare
Lars-Göran Svensson med många års erfarenhet av skogsbruk, samt av att leda kurser i Motorsågskörkort och Röjsågskörkort.

Utvecklingsmöjligheter
För dig som vill gå vidare finns även kurserna ”Röjsågskörkort, Biodling, Fåglar i vår närhet”

Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura via mail före kursstart. I priset ingår en uppkörning. På första träffen bokar vi gemensamt in de följande träffarna. Det blir alltså inte enbart måndagskvällar, utan vi försöker hitta andra tider som funkar bra att vara utomhus.

Kursen följer Säker Skogs koncept och våra ledare är godkända enligt riktlinjer från Säker Skog. Läs mer om det här: Säker skog

Vi strävar efter att hålla hög kvalité på våra kurser. Grupperna är små och våra ledare erbjuds kontinuerligt ledarutbildning.