Djur, natur & miljö

Kursen ger dig de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att klara ett säkert och effektivt arbete med Motorsåg.

Kursinnehåll
Ökad kunskap leder till minskad olycksrisk. Vi träffas mycket ute i skogen och i en rymlig verkstad. Planering av träffarna och upplägget sker vid första sammankomsten.

Material
Vi använder kurslitteratur som heter "Motorsågskörkort", som är framtaget av Skogsstyrelsen, Säker skog samt Studieförbundet Vuxenskolan.

Kursledare
Jörgen Björnberg med många års erfarenhet av skogsbruk, samt av att leda kurser i Motorsågskörkort och Röjsågskörkort.

Utvecklingsmöjligheter
För dig som vill gå vidare finns även kurserna ”Röjsågskörkort, Biodling”