Djur, natur & miljö

Motorsågen är ett farligt arbetsredskap - om man inte kan hantera den på ett tryggt sätt! Lär dig ett säkert handhavande som minskar olyckor och tillbud. Samtidigt blir arbetet med motorsågen effektivare och roligare. Teori och praktik varvas. De praktiska omgångarna genomför vi på stående skog.

Material
Vi använder kurslitteratur som heter "Motorsågskörkort", som är framtaget av Skogsstyrelsen, Säker skog samt Studieförbundet Vuxenskolan.

Kursledare
Göran Johansson med många års erfarenhet av skogsbruk, samt av att leda kurser i Motorsågskörkort och Röjsågskörkort.

Bra att veta
Kursen genomförs utomhus. Planering av träffarna och upplägget sker vid första sammankomsten.

Utvecklingsmöjligheter
För dig som vill gå vidare finns även kurserna ”Röjsågskörkort, Biodling”

Anmäl ditt intresse här
Anmäl här