Djur, natur & miljö

Kursen ger dig de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att kunna använda motorkedjesåg på ett säkert sätt vid vanligt förekommande sågarbeten samt vid normalt skogsarbete.


Kursen omfattar 32 kurstimmar (40 studietimmar) och inkluderar praktiska och teoretiska prov (en uppkörning ingår i deltagaravgiften). Godkända prov ger dig motorsågskörkort nivå AB.

Mer detaljerad beskrivning av körkortsklasserna hittar du på Säker Skogs hemsida, www.sakerskog.se

För att delta i kursen ska du ha fyllt 16 år. Du får inte arbeta självständigt med motorsågen förrän du har fyllt 18 år.

Kursen följer Säker Skogs koncept, våra ledare är godkända enligt riktlinjer från Säker Skog och verksamheten genomförs i samverkan med Södra.