Musik och sång till fiol, dragspel, saxofon och bas i ord och ton med Bygdespelarna.
I samarbete med Markaryds föreläsningsförening