Musik och sång till fiol, dragspel, saxofon och bas i ord och ton

Medverkande
Bygdespelarna.

I samarbete med Markaryds föreläsningsförening