Djur, natur & miljö

Från stora sjukhusbyggen till vinnande vård i naturen läser vi om var och varannan dag. Forskningen om kulturen, miljöns och rummens karaktär stärker och förkortar konvalescenten för hela människan. Vårdtiderna minskar och kostnaderna sänks och nu skrivs kultur och natur ut på recept. Stämmer verkligen detta? Vi har möjlighet att lyssna på en rad framställningar kring dessa ämnen.

PROGRAM
Inledning
SVEN SUNESSON (C) regionråd, Region Kronoberg Ett nytt regionsjukhus växer fram, varför?
GUNNAR BJURSELL, professor emeritus, Karolinska Institutet Den kulturella hjärnan (WHOrapporten)
PATRIK GRAHN, professor, SLU, Alnarp Naturens läkande kraft
JÖRGEN OLSSON, tekn. dr RISE, Research Institutes of Sweden Kan vi bygga sjukhus i trä? - en förstudie
OPERA MED KAFFE WOLFGANG VEITH & ANNIKA LILJENROTH, Minoperan
CECILIA MALMQVIST, xx Linnéuniversitetet ”Skogsbad” – varför då?
INGEMAR LJUNGQVIST/KARIN STENBERG/ EVA HARALDSSON Natur, kultur, forskning, hus och trädgård VD/trädgårdsmästare/arkitekt/utv.chef
Möckelsnäs, en arena för natur, kultur, forskning
Samtal – frågor
AVSLUTNING

Anmälan
Anmäl dig här: Möckelsnäs Trädgård Kultur

Bra att veta
Betalning via Paypal

Välkommen på efter-mingel hos: Villa och trädgård de luxe