Kurs på Huseby Bruk - Nose Work för nybörjare, introduktion

Kurs på Huseby Bruk - Nose Work för nybörjare, introduktion

Djur, natur & jakt

Kurs på Huseby Bruk - Nose Work för nybörjare, introduktion

Syftet med Nose Work är att ge sällskapshundar och deras ägare ett roligt och lättillgängligt sätt att aktivera sig tillsammans genom sökarbete. Nose Work använder sig av verklighetstrogna sökmiljöer och kan genomföras i princip var som helst. Under denna kursdag, där teori och praktik varvas, får du och din hund träna in grunderna i Nose Work. Vi lär hunden söka, motivera, belöning, m m.

Kostnad: 700 kr/ekipage. Medföljande deltagare betalar 300 kr.

Anmälan senast den 20 maj.

Max antal ekipage: 10.

Ledare: Certifierade SNWK-instruktörer Ann-Helen Lundström och Calle Svensson.