Lär dig brygga öl från grunden

Om kursen:
Vi använder oss av helmaltsmetoden dvs. vi mäskar och lakar mältad korn för att sedan koka den utvunna vörten. Det är samma metod som professionella bryggerier använder sig av, fast i detta fall småskaligt. Vid första tillfället går vi igenom teori och fakta för att bättre förstå processerna som pågår under bryggningen. Vid andra tillfället brygger vi själva ölet.

Träff 1: Torsdag 12 september 2019, kl 18.30-21.00
Teoretisk genomgång om vad ölbryggning innebär.

Träff 2: Lördagen 14 september 2019, kl 9.00-17.00
En heldag av praktisk ölbryggning på Ryssby bryggeri.

Träff 3: Vi träffas på Ryssby hotell och smakar ölen vi bryggt.
Tiden kommer vi överens om tillsammans.

Allt material ingår i kursen
Kursledare Stefan Reinhold, utbildad ölbryggare och ägare av Ryssby Bryggeri
.