Lär dig brygga öl från grunden.
Vi använder oss av helmaltsmetoden dvs. vi mäskar och lakar mältad korn för att sedan koka den utvunna vörten. Det är samma metod som professionella bryggerier använder sig av, fast i detta fall småskaligt. Vid första tillfället går vi igenom teori och fakta för att bättre förstå processerna som pågår under bryggningen. Vid andra tillfället brygger vi.

1. Torsdag 21 november 2019, kl 18.30-21.00
Teoretisk genomgång om vad ölbryggning innebär.
2. Lördagen 23 november 2019, kl 9.00-17.00
En heldag av praktisk ölbryggning på Ryssby bryggeri.
3. Vi träffas på Ryssby hotell och smakar ölen vi bryggt.
Tiden kommer vi överens om tillsammans.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs

Material
Allt material ingår i kursen

Kursledare
Stefan Reinhold, utbildad ölbryggare och ägare av Ryssby Bryggeri

Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.

Vi strävar efter att hålla hög kvalité på våra kurser. Grupperna är små och våra ledare erbjuds kontinuerligt ledarutbildning.