Lär dig brygga öl från grunden

Om kursen:
Vi använder oss av helmaltsmetoden dvs. vi mäskar och lakar mältad korn för att sedan
koka den utvunna vörten. Det är samma metod som professionella bryggerier använder,
sig av, fast i detta fall småskaligt. Vid första tillfället går vi igenom teori och fakta för
att bättre förstå processerna som pågår under bryggningen. Vid andra tillfället brygger
vi själva ölet.

Träff 1: Torsdag 17 januari 2019, kl 18.30-21.00
Teoretisk genomgång om vad ölbryggning innebär.

Träff 2: Lördagen 19 januari 2019, kl 9.00-17.00
En heldag av praktisk ölbryggning på Ryssby bryggeri.

Allt material ingår i kursen
Kursledare Stefan Reinhold, utbildad öl bryggare och ägare av Ryssby Bryggeri.