Lär dig brygga öl från grunden

Om kursen:
Vi använder oss av helmaltsmetoden dvs. vi mäskar och lakar mältad korn för att sedan
koka den utvunna vörten. Det är samma metod som professionella bryggerier använder,
sig av, fast i detta fall småskaligt. Vid första tillfället går vi igenom teori och fakta för
att bättre förstå processerna som pågår under bryggningen. Vid andra tillfället brygger
vi själva ölet.

Träff 1: Torsdag 24 januari 2019, kl 18.30-20.30
Teoretisk genomgång om vad ölbryggning innebär.

Träff 2: Lördagen 26 januari 2019, kl 10.00-16.00
En heldag av praktisk ölbryggning på Ryssby bryggeri.

Träff 3: Måndagen 28 januari 2019, 18.30-20.30
Genomgång av lördagens ölbryggning.

Allt material ingår i kursen
Kursledare Stefan Reinhold, utbildad öl bryggare och ägare av Ryssby Bryggeri.