Öppna guidningar

Öppna guidningar

Historia & Konsthistoria

ÖPPNA GUIDNINGAR
Här kan du komma utan att vara del i en grupp, föranmä-
lan inte ett måste men bra om ni är flera! Kostnad 80 kr/
vuxen, barn gratis. Dagar enligt nedan, kl. 14.00–14.45.
Maj 10/5, 20/5 och 27/5 Juni 6/6, 10/6 och 24/6
Juli 1/7, 4/7, 7/7, 11/7, 15/7