Pedagogik

En möjlighet för dig som cirkelledare hos Studieförbundet Vuxenskolan att utvecklas i cirkelledarrollen. Dessutom blir det gofika och erfarenhetsutbyte med andra cirkelledare. Varmt välkommen!