Pedagogik

En möjlighet för dig som cirkelledare hos Studieförbundet Vuxenskolan att utvecklas inom området jämställdhet och normkritik. Dessutom blir det gofika och erfarenhetsutbyte med andra cirkelledare. Varmt välkommen!