Media & kommunikation

Kursen vänder sig till dig som fotograferar och kan grunderna i Photoshop. Vi fördjupar oss i bildbehandling som får dina bilder att sticka ut. Du får lära dig att hantera dina bilder med mer komplicerade friläggningar och svårare färgretuscher. Vi arbetar med egna kompositioner av text och bild samt jobbar med filter.
Har du inga förkunskaper i Photoshop är det bättre att gå grundkursen för att vara med i denna fortsättningskurs senare.

Egen dator, mus eller ritplatta medtages. Viktigt att datorn är uppdaterad och har Photoshoplicens, vi kör Photoshop CC 2019.

Träff 1: Vi går igenom avancerade friläggningsmetoder.

Träff 2: Återkoppling träff 1, genomgång av mer avancerade färgretuscher och omfärgningar av objekt.

Träff 3: Återkoppling träff 2, genomgång av funktionen filter.

Träff 4: Återkoppling träff 3, genomgång av textverktyget, stilar och form.

Träff 5: Återkoppling träff 4, vi komponerar bilder och collage utifrån kursen.

Kursen kommer att utgå från kursdeltagarnas grundkunskaper och målsättningar. Diskussioner, frågor och funderingar ska komma så nära kursdeltagarnas individuella utveckling. Avsteg eller förändringar i arbetsplanen sker efter behov i samråd med kursdeltagarna för att uppnå ett bra resultat av uppsatta mål.