Data & IT

Den här kursen riktar sig till dig som samlat på sig foton från din digitalkamera eller mobiltelefon och funderat på hur bilderna bäst ska hanteras i datorn.
Hur ska jag organisera mitt fotoarkiv? Hur kan bilderna snyggas upp? Hur kan mina bilder användas i ett bildspel för att visas upp?
Kursen utgår från de standardverktyg som finns i Windows 10, dvs, Utforskaren, Foton och Paint.

Under dem tre träffarna går vi igenom följande avsnitt:
* Hämta in bilder från digitalkameran, mobiltelefonen eller minneskort
* Organisera bildarkivet med hjälp av Utforskaren
* Lagring, back up och exempel på typer av gemensamma arkiv
* Titta på information som finns lagrad till bilden - metadata
* Att lagra bilder : Filtyper, upplösning, storlek på filer, namnsättning
* Att märka upp bilder med nyckelord för att underlätta sökningen via Utforskaren
* Funktioner för att redigera bilder i appen Foton
* Funktioner för att redigera bilder i Paint
*Att använda bilder i ett bildspel

Vi går igenom varje avsnitt med en kort teorigenomgång och ägnar sedan den mesta tiden med egna övningar på eget material eller på bilder som finns i kursmaterialet. Utrymme ges för diskussioner och erfarenhestutbyte.

Ta med egen dator. Ett kursmaterial tillhandahålls, som ger ett sammandrag av de råd och tips som ges inom varje avsnitt.
Grundläggande datorvana krävs för att tillgodogöra sig innehållet i denna kurs.