Kursen, som omfattar 24 studietimmar, inkluderar praktiska och teoretiska prov (en uppkörning ingår i deltagaravgiften). Godkända prov ger dig röjsågskörkort nivå RA/RB.

För att delta i kursen ska du ha fyllt 16 år. Du får inte arbeta självständigt med röjsågen förrän du har fyllt 18 år.

Kursen följer Säker Skogs koncept och våra ledare är godkända enligt riktlinjer från Säker Skog. Du hittar mer information på Säker Skogs hemsida, www.sakerskog.se