Hantverk & konst

Vi söker konstnärer som har en utländsk bakgrund and har flytt till Sverige, eller har på något sätt anknytning till flyktingkrisen.
Under våren 2022 anordnas en samlingsutställning i Älmhults Konsthall som pratar om flyktingkrisen i världen. Vi vill ställa ut konstverk som handlar om just att vara på flykt, känslorna kring detta och hur det påverkar oss, som människa och som samhälle. Har du erfarenhet eller en relation till detta ämne och detta reflekteras i ditt konstnärskap, ansök gärna! Vi vill lyfta våra nysvenska konstnärer som berikar vårt kulturliv med nya perspektiv på både konsten och livet.

Utställning ska stå 9 april- 21 maj i Älmhults Konsthall, (en trappa upp från biblioteket).

Vill du vara med och ställa ut? Anmäl dig här på SVs hemsida. Skriv i meddelandefältet: Varför du vill delta och vad din konst handlar om. Välkommen med din ansökan senast 28 februari.

Utställningen är ett samarbete mellan Älmhults Konstförening och SV Kronoberg.

We are looking for artists with foreign background who have fled to Sweden or that have in some way connection to the refugee crisis.

We are planning a collective exhibition in the Älmhult arthall, that talks about the refugee crisis in the coming spring 2022. The exhibition is about putting light on the refugee crisis. Art pieces that portray being a refugee, how it feels, how it affects me or us as people and society. Have you had experience or relation in any way to this topic and it reflects in your art, then please apply. We want to lift the new swedes in the culture scene that enriches swedish culture with diversity and new perspectives on art and life.

The Exhibition will be on on the 9th of april- 21 of May in Älmhult arthall, (upstairs from the Library).

Would you like to exhibit? Welcome to apply by hitting the "Anmälan-button" here on SVs website. Fill in your contact information and answer the question: Why you want to participate, and what your art is about. Last date to apply is February 28th.

The exhibition is a collaboration between Älmhults Konstförening och SV Kronoberg.