Djur, natur & miljö

Tisdag 30 augusti 2022, samling kl 09.00, Toftaholm, norr om Ljungby. Mer detaljerad information om samlingsplats skickas till anmälda deltagare några dagar före exkursionen. Anmälan senast söndag den 21 augusti.

Exkursionsprogram
Ett antal forskare och kunniga personer föreläser och visar praktiska försök med anknytning till Klimatanpassat skogsbruk.

Programpunkter
1. Kolbalanserna i skogen: De senaste forskningsresultaten från Toftaholm om skogens kolbalans redovisas och diskuteras.
2. Trädslagsval: Visning och redovisning av produktion och skötsel av olika svenska och utländska trädslag tänkbara i ett förändrat klimat.
3. Viltskador på tall och andra trädslag.
4. Gödsling av skogsmark för ökad koldioxidinbindning.

Medverkande
Johan Bergh, Professor Linnéuniversitetet
Göran Örlander, Senior advisor Södra
Johan Frisk, Viltansvarig Södra
samt forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet och Linnéuniversitetet.

Arrangörer
Samarrangemang mellan Södra, projektet Klimatanpassat skogsbruk vid Linnéuniversitetet, Smålands skogsvårdsförbund och Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg.

Målgrupp
Deltagarna i projektet Klimatanpassat skogsbruk och medlemmar i Smålands Skogsvårdförbund. Max antal deltagare 100 personer.

Bra att veta
Kostnadsfritt deltagande. Var och en tar med eget förmiddags- och eftermiddagsfika. Lunch serveras till självkostnadspris.


Exkursionen ingår i projektet "Anpassning av skogsskötseln för att möta klimatförändringar". Projektets syfte är att få en praktisk tillämpning inom privatskogsbruket i södra Sverige baserat på kunskap om klimatets påverkan på skogsproduktionen, skogens klimatnytta och hur man sköter skogen för att minska riskerna för skogsskador.

Projektpartners
Linnéuniversitetet
Studieförbundet Vuxenskolan

Projektfinansiärer
Södras forskningsstiftelse
Jan och Erlands stiftelse

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!