Djur, natur & miljö

Kursinnehåll
På Kastebergs gård funkar det bra att göra båda. Vi får höra om Kastebergs utveckling där man parallellt utvecklat besöksmålet och produktionen inom både lantbruket och skogen. Vi delar våra olika erfarenheter och samtalar kring hur vi i våra respektive anläggningar kan arbeta vidare för att förstärka både företagandet och våra gästers upplevelser.

Mer om familjen Lindahl och Kasteberg
Kastebergs Gård har varit i familjen Lindahls ägor sedan 1862 och idag är det fyra generationer som bor och arbetar på gården, liten som stor. Gården ligger vackert belägen i historiska Lagadalen kring ån Lagan och våra djur betar på naturbeten runtomkring. Vår filosofi kring det svenska lantbruket mynnar ut i att alla gynnas av ett öppet landskap, biologisk mångfald och närproducerad mat. Vi värnar om djur och natur samt eftersträvar en miljömedveten produktion med god djuromsorg där mycket kärlek och hög kvalité står i fokus. Vår vision är att föra vår plats på jorden vidare till nästa generation med ödmjukhet och kärlek till naturen.

Kastebergs gård är en öppen gård där du är varmt välkommen att besöka oss, vår gårdsbutik och våra djur. På gården har vi egen uppfödning av nöt, gris och får, samt odling av raps och senapsfrön som vidareförädlas till olja och senap. Våra produkter hittar du i vår gårdsbutik tillsammans med andra småskaligt producerade godsaker.

Medverkande
Karin Lindahl är kursledare och driver Kastebergs gård.

Förkunskaper
Inga. Grundkurs.

Material
Inget krav men ta gärna med något att anteckna på samt kamera eller telefon att fotodokumentera med.

Utvecklingsmöjligheter
Vi avslutar med samtal om vad deltagarna tar med hem och önskemål om fortsättning eller fördjupning inom något delområde.

Bra att veta
Större delen av träffen sker utomhus så klä dig varmt. Till lunchen serveras gårdsproducerade råvaror. Efter lunch resonerar vi kring hur mervärdet av lunchen kan kommuniceras och kommersialiseras.

Träffen genomförs med minst tre deltagare.

Vuxenskolan skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.

Om en kursdeltagare anmäler förhinder på grund av covid-liknande symptom återbetalas deltagaravgiften till deltagaren.

Frågor och funderingar
Kontakta Ellen Nystedt, projektsamordnare Småland
Mobil: +46 70 696 00 58
E-post: ellen.nystedt@lrf.se

Har du frågor kring anmälan eller saknar e-post?
Kontakta SV Kronoberg, Britt Nilsson tel 070226 45 67 eller kronoberg@sv.se

Projektet Skogens Kraft för mångbrukare vill stärka skogens roll i småskaligt företagande. Här möts ni som vill knyta nya kontakter, dela kunskap, hitta samarbetsparter liksom bredda era affärsmöjligheter.
En del i arbetet fokuserar på kunskapsöverföring mellan mångbrukare genom så kallade “demogårdskurser”, som denna. Dessa kurser leds av mångbruksföretagare som engagerat sig i projektet och vill dela med sig av kunskap och erfarenheter.
Genom att erbjuda olika kurser vill Skogens kraft ge mångbruksföretagare och potentiella mångbrukare möjlighet att utveckla sig i sitt företagande.
Skogens Kraft och kursens värdföretag samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan i genomförandet av kurserna.
Kurserna riktar sig till småföretagare och potentiella småföretagare inom de fyra länen Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Gotland. Företag och personer utanför dessa län är välkomna i mån av plats.
Satsningen Skogens Kraft finansieras med medel från EU:s regionala utvecklingsfond, LRF, Region Gotland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg.