Skogens vatten

Skogens vatten

Djur, natur & jakt

Vattenfrågor är idag mer aktuella än någonsin. EUs nya vatten direktiv säger att alla Europas vatten skall ha en ekologisk status år 2015.
Södra i samverkan med SV har tagit fram en ny cirkel, kallad " Skogens vatten". Teori och praktiska övningar vid vattendrag ingår i cirkelupplägget.