Media & kommunikation

Det övergripande syftet med denna fortsättningskurs är att du ska få inspiration och stöd att skriva din historia eller din släkts historia. Målet är att du ska få kunskap och idéer som underlättar det personliga skrivandet med hjälp av nedanstående innehåll. Vi fördjupar oss i den längre berättelsen/novellen och tar upp användning av ordbehandlingsprogram.

Kursinnehåll
- Berättelsens struktur, redigera, klipp och klistra.
- Hur en presentation och layout kan se ut i en tidning eller i en bok.
- Att läsa korrektur, stavningsprogram och grammatik.
- Den klara berättelsen: tryck och förlag.

Förkunskaper
Fortsättningskurs, du behöver ha kunskaper motsvarande grundkursen.

Material
Material tillhandahålls av ledaren.

Kursledare
Solveig Jonsson Perjos.

Utvecklingsmöjligheter
För dig som vill lära om andra ämnen har Studieförbundet Vuxenskolan ett stort utbud av studiecirklar och kurser.

Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.

Studieförbundet Vuxenskolan strävar efter att hålla hög kvalité på kurserna. Grupperna är små och våra ledare erbjuds kontinuerligt ledarutbildning.

Här kan du läsa mer om hur SV Kronoberg arbetar med ekologisk hållbarhet och hur det genomsyrar vår verksamhet.