Media & kommunikation

Byggstenarna - skrivandets hantverk

alla kan skriva
alla besitter någon form av inneboende kreativitet
att skriva släpper loss skaparkraften
låt bokstäverna bli ord, bli meningar bli texter

kreativt inspirerande arbetssätt
strukturerade skrivövningar
uppstart av eget skrivprojekt
samtal kring skrivandet
tips och stöd i eget skrivande

Kursen vänder sig till dig som vill uppleva hur byggstenarna blir användbara verktyg i
ditt skrivande.

Du kan skriva på egen dator, eller en lånedator, tänk då på att ta med ett USB-minne.
Papper och penna går alldeles utmärkt, det också.

Vi träffas i SVs lokaler i Folkets Hus, Åseda