Media & kommunikation

Byggstenarna - Skrivandets hantverk

alla kan skriva
alla besitter någon form av inneboende kreativitet
låt bokstäver bli ord, bli meningar, bli texter

kreativt inspirerande arbetssätt
strukturerade skrivövningar
uppstart av eget skrivprojekt
samtal kring skrivandet
tips och råd i eget skrivande

parallellt arbetar vi med gemensamma, strukturerande skrivövningar och individuell
utveckling av egen text

Kursen vänder sig till dig som vill uppleva hur byggstenarna blir till användbara verktyg
i ditt skrivande.

Du kan ta med din egen dator, eller använda en lånedator, glöm då inte att ta med ett USB-minne.
Papper och penna kommer man också längt med!