Media & kommunikation

Välkommen till en skrivarkurs. Kursen vänder sig både till dig som är nybörjare och till dig som har skrivit lite tidigare.

Kursinnehåll
Vi träffas varannan vecka och kommer då att öva på bland annat att skriva bra dialog, skapa spännande karaktärer och träna på miljöbeskrivningar. Detta gör vi med hjälp av flera korta och roliga skrivövningar som kommer att öppna upp för fantasi och kreativitet.

Till varje träff får deltagarna en mindre skrivuppgift att göra hemma. Uppgifterna diskuterar vi sedan i gruppen och ger då varandra respons på texterna. Att ge och ta emot respons ger en större förståelse om det egna skrivandet.

Målet med kursen är att du med hjälp av övningar och skrivtekniska byggstenar ska kunna utveckla ditt skönlitterära skrivande.

Förkunskaper
Kursen passar både dig som är nybörjare och dig som har skrivit lite tidigare. Uppgifterna är anpassade så att du som deltagare skriver utifrån din tidigare erfarenhet.

Material
Tag med skrivhäfte och penna. Du bör ha tillgång till dator och internet.

Kursledare
Britt-Lis Nilsson Napadow, skrivpedagog.

Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.

Vi strävar efter att hålla hög kvalité på våra kurser. Grupperna är små och våra ledare erbjuds kontinuerligt ledarutbildning.