Media & kommunikation

Har du en roman inom dig? Bär du på en historia, verklig eller påhittad ? Drömmer du om att skriva men vet inte hur man går tillväga praktiskt?
* Planera innehållet
Intrig
Planering / Synopsis
Genre
Tema
Bihandlingar
* Dina karaktärer och deras miljö
* Berättarperspektiv och berättarröst
* Dramaturgi
Scenbilder
Trovärdighet och konflikt
Spänning och lösa trådar
* Dialog
* Ditt första kapitel med analys

Kursledare: Gärd Fors
Författare, spökskrivare, lektör.