Media & kommunikation

Välkommen till en skrivarkurs för nybörjare och fortsättning.
Du kanske har något du vill berätta?
Vi gör skrivövningar som väcker fantasin, jobbar med olika teman,
gör en mindre uppgift hemma och samtalar kring varandras texter.
Vi träffas varannan vecka vid fem tillfällen.

Tag med skrivhäfte och penna, alternativt laptop.
Du bör ha tillgång till dator och internet.
Kursledare Britt-Lis Napadow, skrivpedagog