Hälsa & välbefinnande

Att tolka livet på samma sätt som man tolkar nattens drömmar, är ett sätt att upptäcka våra skuggor, dvs de sidor inom oss som har den omedvetna kontrollen över oss, och som vi inte vill se och därför projicerar på andra människor. Genom att notera och förstå dagSdrömmarna får vi ett effektivt verktyg i personlig utveckling och lär oss lyssna till Livets tal.
Under detta seminarium går vi igenom praktiska, enkla men ändock kraftfulla verktyg att förändra de mönster som gör att vi alla, gång på gång, försätter oss i samma situationer och upprepar samma misstag. Seminariet kan hjälpa dig att ta det fulla ansvaret för ditt liv, dina tankar, dina känslor och ditt sätt att tolka världen. Ämnen som tas upp är t.ex: syftet med smärta, att vakna upp från det förflutna, ärvda mönster, medberoende och att läka offerskap, vad förlåtelse är, att tolka dagSdrömmar (med Stort "S" för att inte sammanblandas med dagdrömmar...) och omfamna skuggan m.m. Kursdagen är steg 2 i en serie på 3

Agneta Orlå har arbetat med personlig utveckling sedan 1970-talet. Läs mer om henne på www.agnetaorla.se