Historia & Konsthistoria

För dig som gått grundkursen.
Du måste betala medlemskap i Släktforskarföreningen (300kr/år) plus deltagaravgiften i kursen (250 kr).