Hantverk & konst

Järnsmide är en gammal och den mest grundläggande tekniken för att bearbeta järn. När järnet värms upp till tusen grader blir det plastiskt formbart, vilket innebär att det kan formas fritt - allt från konstverk till verktyg.

Kursinnehåll
Under denna smideskurs får du lära dig grunderna i traditionellt järnsmide vad gäller material, verktyg och teknik. Grundläggande teori och instruerande visning av kursledaren varvas med eget praktiskt arbete.

Du värmer järnet i ässjan och smider med hammaren ut det på städet. Du får lära dig att skapa enkla och vackra föremål som krokar, haspar och andra användbara mindre ting.

Vi tränar grundläggande smide och undersöker hur varmt järn kan formas. Du får undervisning i traditionella smidestekniker och formgivning.

Förkunskaper
Grundkurs, inga förkunskaper krävs.

Kursledare
Linus Ljunggren - läs mer om Linus och hans verksamhet på hemsidan.

Anmälnings- och deltagaravgift
När du anmält dig får du en faktura på anmälningsavgiften 750 kr (delfaktura på deltagaravgiften). När vi registrerat din betalning av anmälningsavgiften är din kursplats bokad. Resterande deltagaravgift betalas i samband med att kallelsen till kursen skickas ut (cirka tio dagar före kursen). Anmälningsavgiften återfås endast vid återbud på grund av sjukdom och uppvisande av sjukintyg.

Bra att veta
Kursen pågår lördag-söndag 17-18 september 2022 kl 09.00-16.00 (båda dagarna). Ta med oömma kläder och rejäla arbetsskor. Handskar, hörselskydd och skyddsglasögon finns att låna. Kaffe och te ingår i kursen, ta med matsäck (tillgång till mikro och vattenkokare finns).

Utvecklingsmöjligheter
För dig som vill lära dig andra ämnen har Studieförbundet Vuxenskolan - många andra cirklar och kurser - klicka på länken och sök på vår hemsida.

I all vår verksamhet tar vi hänsyn till gällande restriktioner och allmänna råd från myndigheter. Vi strävar efter att hålla hög kvalité på våra kurser. Grupperna är små och våra ledare erbjuds kontinuerligt ledarutbildning.

Här kan du läsa mer om hur SV Kronoberg arbetar med ekologisk hållbarhet och hur det genomsyrar vår verksamhet.