Hälsa & välbefinnande

Soul Body Fusion® – Förening av Kropp och Själ
”Din själ är din länk till den rikedom och kraft som finns i den
universella källan. Om kropp och själ inte är i harmoni med varandra
kan du inte vara den gudomliga människa som det är meningen att
du skal vara.” säger Jonette Crowley.
Vi har alla en storslagen själ, men den är inte alltid integrerat med kroppen. Vi lever, men det
är som om något fattas, en självklar inre kraft och närvaro som förankrar oss här på jorden
och ger oss liv och lust att leva som den vi är. Kanske föds vi med en kropp och själ som
vibrerar på samma frekvens. Men genom livet är vi med om olika svåra händelser eller
levnadssätt som gör att vi förlorar en del av kontakten med vår själ. Kropp och själ är inte
längre i harmoni med varandra. Vi tappar livslust och har svårt att skapa välmående och
förverkliga drömmar. Många söker andlig upplysning och har starka upplevelser i sina
meditationer, men när de ”återvänder” till kroppen och vardagslivet är allt som det brukar
vara.
Jonetta Crowley, en kraftfull kanal i många år för 3 ”energifält”: White Eagle, Mark och
Ashtatara, beskriver bl.a. i sina böcker om hur hon själv upplevde just detta, och hur hon så
småningom upptäckte hur hon skulle öppna sig för att hennes kropp och själ skulle förenas.
Det blev till en metod som hon kallar Soul Body Fusion®.
Efter att själv ha använt den i 11 år, så vet jag att den funkar! Och därför har jag utbildat mig
till SBF-lärare. 26.augusti 2012 fick jag mitt certifikat.
När vi använder oss av SBF skapar vi möjlighet för kropp och själ att förenas. Vi öppnar upp
för vår oändliga potential så vi kan bli de vi är menade att vara. Metoden försätter kroppen
på cellnivå, i harmoni med den högsta nivå av själ eller ljus som kroppen klarar av. Detta
skapar en interaktiv process där själen stimulerar cellerna så att de harmonierar med allt
högre frekvenser. På så sätt fungerar metoden som en katalysator som öppnar dörrar för ett
ständigt förkroppsligande av själen.
SBF är ett effektivt verktyg för att skapa en ny verklighet här och nu. Vi skapar utifrån vår
grundläggande medvetenhet. När vår medvetenhet fördjupas, stärks även förmågan att se
vår samhörighet med allt annat. Språket gör det nödvändigt för oss att tala om själen som
om den var en ”sak”, men det är kanske mer rättvist att betrakta den som en port till en
sammansatt, intelligent rymd, som ett medvetenhetsinstrument som ständigt vidgas och som
gör att vi kan uppleva universums multidimensionella natur.
Jonette och många jag nu har varit i kontakt med de sista 11 åren berättar om hur SBF blev
början på en stor verklighetsförändring i deras liv – en förändring som innebär bättre hälsa
och livsglädje, men framför allt en förmåga att öppna dörrar till ett liv utöver den
begränsande tredimensionella verkligheten vi har levt i.
Denna dag kommer vi också att dansa. Att kombinera Fri Dans och SBF gör att
kropp och själ förenas på ett mycket tydligt och integrerande sätt, och fri dans är dessutom
så roligt!
Ledare: Berit Hague, certifierad utbildare i Soul Body Fusion® och certifierad lärare i De 5
Rytmerna®
Lokal: Grimslöv folkhögskola – Andrummet.
Datum och tider: lördag 2 mars 10 - 17
Investering: 800 kr
Info. och anmälan på mejl eller telefon till Evelin Petersson 073-687 45 11, 0476/231 91,
peterssonevelin@hotmail.com
eller till mig på mejl eller telefon:
berit.hague@livsdansen.se, 0704-32 66 08
Varmt välkommen!
Om du vill läsa mer om SBF, så gå in på Jonettes hemsida: www.jonettecrowley.com