Språk

Vill du fortsätta att utveckla i dig i det spanska språket? Spanska är världens näst vanligaste språk och är därför väldigt användbart.

Kursinnehåll
I cirkeln pratar vi spanska från första början. Du får lyssna till och läsa dialoger och texter, förståelseövningar, parövningar med rollspel och grammatiska förklaringar. Cirkeln anpassas efter deltagarna, deras behov, intressen och allmänna bakgrund för att den ska upplevas meningsfull. Med utgångspunkt från studie- och övningsbok kommer cirkeln att arbeta med glosor och grammatik samt mer avancerad konversationsteknik.

Förkunskaper
Cirkeln är på nivå fortsättning och förutsätter att du har kunskaper motsvarande grundcirkeln.

Material
Du köper själv studieboken, !Hola Spanska för resan, pris cirka 350 kr, och övningsboken, pris cirka 165 kr. Cirkelledaren kompletterar med olika övningar.

Kursledare
Silvia Ruiz, Växjö. Silvia, som är född och uppvuxen i Argentina, är cirkelledare i spanska för nybörjare och fortsättning.

Utvecklingsmöjligheter
Om du är nyfiken på vårt utbud av andra cirklar och kurser i andra ämnen kan du besöka vår hemsida. Där kan du söka på ämnesrubrik och/eller ort/kommun.

Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.

Vi strävar efter att hålla hög kvalité på våra kurser. Grupperna är små och våra ledare erbjuds kontinuerligt ledarutbildning.

Här kan du läsa mer om hur SV Kronoberg arbetar med ekologisk hållbarhet och hur det genomsyrar vår verksamhet.